Samen werken aan een betere wereld!

Onze missie is op ontspannen en gezellige wijze bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden waarbij sociale verantwoordelijkheid de boventoon voert.alt Rotaract is de club voor jongeren werkend of studerend die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en daarbij hun grenzen willen verleggen.

Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Anderzijds zijn de leden van Rotaract ook een goed doel op zichzelf; door het organiseren en volgen van trainingen, workshops en projecten doen Rotaracters ervaring op en zijn er veel leermomenten.

 

  • Rotaract Club Alkmaar maakt leiders en leiders maken een sterke club met een effectief programma.
  • Rotaract Club Alkmaar helpt haar leden de meest geïnformeerde keuze's te maken door veel aandacht te besteden aan professionele ontwikkeling.
  • Rotaract Club Alkmaar helpt de maatschappij door het organiseren van activiteiten waarmee goede doelen worden ondersteund.