Esdégé-Reigersdaal

De opbrengst van Showhero komt ten goede aan Esdégé-Reigersdaal. Esdégé-Reigersdaal is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een handicap en is werkzaam in de bovenste helft van Noord-Holland. Er is ondersteuning mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Esdégé-Reigersdaal bestaat uit allerlei vormen van ondersteuning: bij iemand thuis, op school of in een bedrijf of in één van hun voorzieningen. Zij willen die zorg en ondersteuning bieden die voor elke cliënt leidt tot de gewenste kwaliteit van bestaan. Zeggenschap van de cliënt over het eigen leven staat centraal.