Goede doelen

Ook dit jaar steunen wij met de opbrengst van het Concept Dakopbouw Running Dinner weer twee goede doelen:

Het Hospice AlkmaarLogo Hospice Alkmaar

Het Hospice Alkmaar biedt gastvrijheid, begeleiding, verzorging en een plaats waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn zich voor kunnen bereiden op hun sterven. Het Hospice steunt met name op vrijwilligers. Zij hebben 20 verpleegkundigen in dienst en daarnaast ongeveer 110 vrijwilligers.

Hospice Alkmaar streeft er naar de laatste levensfase van haar gasten zo leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen. Geprobeerd wordt de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de gasten. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zowel de lichamelijke, de geestelijke, de sociale als de spirituele omstandigheden. De zorg wordt echter geboden vanuit een algemene grondslag en is voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

In het Hospice zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig die verantwoordelijk zijn voor deskundige zorg en begeleiding. Per dag zijn er een aantal zorgvrijwilligers aanwezig die de verpleegkundigen helpen bij de werkzaamheden, maar ook ingezet worden om met de gasten naar buiten te gaan, samen de krant te lezen of er gewoon te zijn voor onze gasten.

Ook de keuken en receptie werkzaamheden worden door vrijwilligers vervuld.

Rotaract Club Alkmaar vindt het belangrijk dat er een instantie als het Hospice bestaat dat zorg verleent aan een ieder die dat nodig heeft, ongeacht de achtergrond, levensovertuiging of financiële mogelijkheden. Slechts de medisch/verpleegkundige zorg wordt betaald door de overheid (via de AWBZ), maar voor het gebouw, de inrichting, de materialen, het onderhoud en de coördinatie van de grote groep vrijwilligers is het Hospice afhankelijk van donaties. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben dit fantastische project te steunen.

Voor meer informatie zie: http://www.hospice-alkmaar.nl/

 

Het oranjehuisLogo Blijfgroep

Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen.

Het Oranjehuis (de Blijfgroep) biedt, coördineert en organiseert directe hulp aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld. Daarbij is de eerste zorg de veiligheid van alle betrokkenen. Het werkgebied van de Blijfgroep ligt in Noord-Holland en Flevoland.

De Blijfgroep biedt op verschillende manieren steun. Zo biedt het opvang bij gevaarlijke situaties waarin acute hulpverlening noodzakelijk is. De Blijfgroep heeft daarvoor meerdere crisisbedden. Ook biedt de Blijfgroep hulp op maat. Vrouwen en kinderen kunnen in de opvang gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast gesprekken met een hulpverlener, individueel of met hun (ex-)partner, kunnen ze deelnemen aan cursussen en themabijeenkomsten. Ook kunnen vrouwen een beroep doen op een psycholoog.  Voor de kinderen en mannen bestaat ook (specifieke) hulp.

In augustus 2011 opende prinses Maxima het Oranjehuis te Alkmaar. Het Oranjehuis verzorgt crisisopvang en begeleid wonen. Het pand van het Oranje Huis is niet geheim. Vrouwen en kinderen kunnen dus tijdens hun verblijf familie en vrienden ontvangen. De veiligheid van iedereen is gewaarborgd, en tegelijkertijd heerst er een open en gastvrije sfeer.

De open setting maakt het Oranje Huis laagdrempelig en toegankelijk. Voor cliënten heeft dit enkele grote voordelen. Ze kunnen contacten onderhouden waarmee ze het isolement, dat vaak zo kenmerkend is voor huiselijk geweld, doorbreken. Zo vergroten ze tegelijk hun leefplezier, en hun veiligheid. Ook kan er in het Oranje Huis ‘systeemgericht’ worden gewerkt: met betrokkenheid van de (ex-)partner en het sociale netwerk van cliënten.

In het Oranjehuis is tevens één van de drie steunpunten van de Blijfgroep gevestigd. Het steunpunt is 24 uur per dag bereikbaar en biedt eerste hulp bij geweld in relaties. Het doel van de Blijfgroep is dat huiselijk geweld zo snel mogelijk stopt.

Maar voor het zover is heeft de Blijfgroep/het Oranjehuis steun nodig. En die steun wil Rotaract Club Alkmaar hen geven! U als gast van het Running Dinner helpt mee aan deze steun en zorgt er samen met ons voor dat deze fantastische organisatie haar doel kan bereiken!

Kijk voor meer informatie over het Oranjehuis op: http://www.blijfgroep.nl/