Goede doelen

Ook dit jaar steunen wij met de opbrengst van het Rotaract Running Dinner weer twee goede doelen:

 

Stichting Medische Kindercirckel
Logo Medische Kindercirkel

Stichting Medische Kindercirckel Alkmaar (SMKA) heeft zich tot doel gesteld om de beleving van het zieke kind en het gezin te verbeteren op de verschillende kinderafdelingen van het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar.

Om de beleving van zieke kinderen en het gezin te verbeteren onderneemt de stichting verschillende initiatieven. De stichting zet zich in op de volgende gebieden:

  • Voorzieningen: De stichting zet zich in om voorzieningen te realiseren voor het zieke kind en zijn/haar gezin op de (poli)klinische afdelingen kindergeneeskunde in Alkmaar. Dit zijn voorzieningen waarvoor binnen het reguliere ziekenhuisbudget geen of onvoldoende ruimte is.

  • Wetenschappelijk onderzoek: Naast het realiseren van voorzieningen, zet de stichting zich ook in om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Binnen wetenschappelijk onderzoek speelt de zorggroep kindergeneeskunde van Noordwest Ziekenhuisgroep altijd een essentiële rol.

  • Extramurale diensten of voorzieningen: Voor (chronisch) zieke kinderen zet de stichting zich in om diensten of voorzieningen buiten de ziekenhuismuren te realiseren.

De afgelopen jaren heeft SMKA al diverse donaties ontvangen waarbij mooie voorzieningen gerealiseerd zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld spelcomputers aangeschaft, webcams geplaatst op de neonatologie afdeling en mooie plafondschildringen aangebracht.  SMKA heeft op dit moment nog verschillende wensen. Met de opbrengst van Running Dinner kan een deel van deze wensen gerealiseerd worden.

Voor meer informatie zie: www.mkcalkmaar.nl/

 

Wensboom Alkmaar

Logo Wensboom

In december 2016 is Wensboom Alkmaar gelanceerd. De wensboom is een initiatief van Rotaract Club Alkmaar. Het idee is ontstaan vanuit de kerstgedachte ‘’Iets doen voor een ander’’. De wensboom is een platform dat zich richt op iedereen. Iedereen kan wel een wens bedenken, groot of klein, voor iemand uit zijn of haar omgeving. Via een online platform kunnen inwoners uit Alkmaar en omgeving een wens insturen. Rotaract Club Alkmaar bekijkt de wensen, maakt een selectie en laat wensen uitkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen netwerk van Rotaract en (lokale) ondernemers. Het afgelopen jaar heeft Wensboom Alkmaar al diverse ontroerende wensen uit laten komen.  

Dit jaar wil Wensboom Alkmaar doorgroeien en nog meer wensen uit laten komen. Naast het online-platform waar iedereen een wens in kan dienen, gaat Wensboom ook dit jaar weer een fysieke boom neerzetten op bijzondere plek in Alkmaar.

Met de opbrengst van Running Dinner kan Wensboom Alkmaar uitgroeien tot een bekend platform in Alkmaar en daarmee nog vele mooie wensen uit laten komen!

Kijk voor meer informatie over de wensboom op: wensboomalkmaar.nl of onze facebookpagina.

 


 

Keuzeoverweging goede doelen 2017

De afgelopen jaren is de opbrengst van Running Dinner aan verschillende (lokale) goede doelen geschonken. Rotaract Club Alkmaar wil zich graag inzetten voor alle groepen mensen, die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken. De afgelopen jaren heeft Rotaract Club Alkmaar dan ook hele verschillende goede doelen gesteund.

Met oog op de diversiteit van de goede doelen van de afgelopen jaren, is onze keuze dit jaar gevallen op een doel wat zich specifiek richt op het zieke kind. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen zoveel mogelijk ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Stichting Medische Kindercirckel draagt hieraan bij door het onder andere realiseren van mooie voorzieningen op de kinderafdeling. Rotaract Club Alkmaar wil daar graag een steentje aan bijdragen door een deel van de opbrengt aan deze mooie stichting te schenken.

Naast het steunen van een specifieke doelgroep is de keuze ook gevallen op een goed doel wat zich richt op een verscheidenheid aan doelgroepen. Wensboom Alkmaar richt zich op iedereen in-en uit de omgeving van Alkmaar. De wensboom is een relatief nieuw project en heeft het afgelopen jaar al mooie wensen uit laten komen. Rotaract Club Alkmaar wil met een donatie Wensboom Alkmaar helpen groeien. Om op die manier nog meer mooie wensen uit te kunnen laten komen voor vele mensen die een steuntje in hun rug kunnen gebruiken!