Rotaract Club Alkmaar benoemt Ereleden

EreledenAfgelopen woensdagavond heeft voorzitter Paul Ooms de twee vrouwelijke medeoprichters van de club, Chantal Teerenstra en Bianca Weel, benoemd tot Erelid van Rotaract Club Alkmaar.

Chantal en Bianca besloten eind 2012 beide na 3 jaar hun lidmaatschap van de club te beëindigen. Wegens hun uitzonderlijke verdiensten voor de club hebben de leden van Rotaract Club Alkmaar besloten Chantal en Bianca te benoemen tot erelid.

Paul sprak woensdagavond de volgende woorden uit aan de kersverse ereleden:

Lieve Chantal en Bianca,

In het najaar van 2009 zijn jullie begonnen aan een avontuur dat Rotaract Club Alkmaar heet. Nu, drie en een half jaar later, zijn we hier bij elkaar om afscheid van jullie te nemen. Als medeoprichters van de club hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van onze club. Zonder jullie hadden we hier vanavond waarschijnlijk niet gezeten. Wij zijn jullie dan ook heel dankbaar dat jullie samen met Vincent besloten hebben Rotaract Club Alkmaar op te richten.

Naast het zijn van medeoprichter, hebben jullie beide deel uitgemaakt van het bestuur van onze club. Chantal heeft de functie van secretaris bekleed. Bianca is vicevoorzitter en voorzitter van onze club geweest. Een vakkundig en betrokken bestuur is voor een net opgerichte club erg belangrijk. Zeker in het begin is het noodzakelijk om continu bij te blijven sturen. Leiding geven aan een groep eigenwijze jonge mensen is niet altijd makkelijk. Een flinke dosis incasserings- en doorzettings-vermogen is vereist. Jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd in het besturen van onze club. Onder jullie leiding is de basis voor onze club gelegd.

Ook aan onze projecten hebben jullie je steentje bijgedragen. Aan de twee running dinners, die in totaal € 14.000 hebben opgebracht voor de goede doelen, hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd. We zullen de verkoopdrang van Chantal en het organisatorische overzicht van Bianca gaan missen. De eerste permanente commissies, de commissie Leuk en Leerzaam en de commissie PR konden ook niet zonder jullie. We zullen het nu moeten doen zonder de door Chantal georganiseerde uitjes en de persberichten van Bianca.

Wegens jullie uitzonderlijke verdiensten voor onze club hebben de leden van Rotaract Club Alkmaar besloten jullie te benoemen tot Erelid. Een hele eer, maar wat houdt dat precies in?
Als erelid krijgen jullie een eervolle vermelding op onze website. Jullie krijgen jaarlijks een kerstkaart. Een uitnodiging voor onze evenementen hoort er natuurlijk ook bij. Als erelid zijn jullie ten allen tijde welkom om een bijeenkomst bij te wonen. Daarnaast krijgen jullie drie zoenen van de voorzitter, een bos bloemen, een mooie oorkonde en eeuwige roem.

Wij wensen jullie veel succes toe met jullie verdere loopbaan en hopen jullie nog af en toe te mogen verwelkomen op onze club. We zullen jullie missen, maar niet vergeten!