Stichting Projecten Rotaract Club Alkmaar

De projecten van Rotaract Club Alkmaar worden ondergebracht in Stichting Projecten Rotaract Club Alkmaar. Deze stichting staat los van de vereniging Rotaract Club Alkmaar en heeft een eigen bestuur. De statuten van deze stichting bepalen dat de baten van deze stichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede komen aan algemeen nut beogende instellingen.

 

Algemene informatie

Rechtsvorm      Stichting
Statutaire naam   Stichting Projecten Rotaract Club Alkmaar
Statutaire zetel   Alkmaar
KvK nummer   60033126
RSIN   853739493
Activiteiten   Fundraising tbv doelstelling
Doelstelling   Het ontwerpen en ten uitvoer brengen van plannen die de leden van Rotaract Club Alkmaar leiden en steunen bij het vervullen van hun plicht jegens de maatschappij; het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van maatschappelijke of liefdadige doeleinden.
Wijze waarop doel wordt behaald   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het opzetten en uitwerken van diverse plannen waarbij maatschappelijke hulp een belangrijk uitgangspunt is; met behulp van vrijwilligers verkopen van roerende zaken of het leveren van diensten tegen een prijs, die meer bedraagt dan de prijs, die doorgaans in het economisch verkeer als zakelijk wordt ervaren, en waarbij de koper van een zaak of de afnemer van een dienst kenbaar is gemaakt dat de opbrengst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede komt aan een algemeen nut beogende instelling; met behulp van vrijwilligers verkopen van roerende zaken of het leveren van diensten tegen een prijs, die doorgaans in het economisch verkeer als zakelijk wordt ervaren, doch waarvan de kostprijs aanmerkelijk lager is dan in het economisch verkeer gebruikelijk is, omdat voor de vervaardiging van de zaak of de levering van een dienst, vrijwilligers hun arbeid ter beschikking stellen en naar de koper of de afnemer van een dienst kenbaar is gemaakt dat de opbrengst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede komt aan een algemeen nut beogende instelling; het inzamelen van roerende zaken om niet en waarbij naar degenen, die de zaken afstaan kenbaar is gemaakt dat de opbrengst van het ingezamelde uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede komt aan een algemeen nut beogende instelling.

 

Organisatie / bestuur

Aantal bestuursleden      3
Is er een directie/dagelijks bestuur   Nee
Is er een persoon in dienst   Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?   Nee
Beloningsbeleid bestuurders   Geen beloning
     
Voorzitter   Mw. C. Teerenstra
Secretaris   Mw. M.J. van Lingen
Penningmeester   Dhr. P.J. Ooms

 

Contact informatie

Adres      Jade 5
Postcode   1703 ET
Plaats   Heerhugowaard
E-mail   Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

 

Overige informatie

Beleidsplan
Jaarrekening seizoen 2015-2016
Jaarrekening seizoen 2014-2015